SOL Lingewaard

SOl Nieuwe Stijl

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard heeft haar manier van werken radicaal gewijzigd. Vanuit de wens om meer samen met de inwoners van Lingewaard te ondernemen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, heeft SOL de aanpak van ondersteuning van projecten in de Derde Wereld nog eens tegen het licht gehouden.

In plaats van de verminderde subsidie te ‘versnipperen’ over meerdere projecten in verschillende continenten wordt er nu gefocust op één continent, één land en één regio. Het gaat om de regio Babati in Tanzania, Afrika.

Verder hebben wij gekozen om een particulier initiatief te ondersteunen, waarbij het geld dat nodig is voor de start van de onderneming, geleidelijk zal terugvloeien in een fonds waar weer andere projecten mee gesteund kunnen worden.

Waarom Babati? SOL heeft een keuze gemaakt uit 3 projecten die door Afrikaanse studenten, studerend in Wageningen, werden ingediend. Doto Mgasa was één van hen en gaat in Babati, samen met haar man Samuel I. Muro, starten met een steenfabriek. Zij gaan stenen bakken die betaalbaar zijn voor de arme bevolking.

De keuze voor Babati was voor de hand liggend; enerzijds vanwege de traditie van steenbakkerijen in onze omgeving, anderzijds vanwege het positieve effect dat dit project zal hebben op de leefomstandigheden van de mensen.

De SOL heeft op zich genomen om de machines voor deze onderneming aan te schaffen. Doto en Samuel waren hierin heel duidelijk; “Wij hoeven geen geld, we hebben machines nodig”. De machines zijn in een container vanuit China, per vrachtwagen en per schip uiteindelijk in Tanzania aangekomen.