SD Bricks

SD BRICKS
Het eerste succesvolle bedrijf dat met behulp van microkrediet is opgericht, is een feit! SD Bricks, een kleinschalige steenfabriek, voorziet in een grote behoefte. In de huidige situatie worden de woningen door de arme bevolking vaak nog op een traditionele manier gebouwd.  Deze hutten storten geregeld in en zijn niet duurzaam. De realisatie van de steenfabriek zorgt ervoor dat de regio kan rekenen op goede bouwstenen. De huizen worden hierdoor veiliger. Daarnaast zorgt het ook voor werkgelegenheid.

steenfabriek klaar

Voor dit project is er ondersteuning gevraagd van de SOL. In het contract dat is gesloten tussen SOL en de initiatiefnemers is afgesproken dat na de bouw van de steenfabriek andere projecten in de regio kunnen worden ingediend. Het geld dat eerder in SD Bricks werd geïnvesteerd zal geleidelijk aan weer beschikbaar komen, en zo, samen met het geld uit de gemeentesubsidie en eventueel uit sponsor acties/ donoren/ geïnteresseerden kunnen meer projecten in gang gezet worden.

Doto Mgasa
Functieomschrijving: medewerker gemeenschapsontwikkeling
Lokale overheid: Babati District Council
Land: Tanzania

DOTO_SAM_KIDS

Mijn werk voor Babati
“Als medewerker gemeenschapsontwikkeling spendeer ik meer dan 80% van mijn tijd in het buiten gebied. Bijna 83% van de bevolking in Babati is afhankelijk van landbouw.”
“De meeste weduwen in Babati moeten omgaan met grote uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid doordat zij hun grootste bron van dagelijks brood verloren met de dood van hun echtgenoten. Daarnaast hebben de meeste van deze gezinnen minstens zeven kinderen die allemaal afhankelijk zijn van hun moeder. Klimaatverandering heeft voor een vermindering van landbouw productie gezorgd. Een sector met meer groeipotentieel zou de pluimveehouderij kunnen zijn.”

Back Home Actieplan
“Sinds september 2012 studeer ik voor mijn Master in Internationale Ontwikkelings Studies aan de universiteit van Wageningen. Daarna hoop ik uiteraard weer aan de slag te gaan voor het Babati District!
In mijn Back-Home-Actie plan stelde ik tot doel de voedselveiligheid voor gezinnen van weduwen te verhogen door een kippen-houd project te starten. Het project heeft tot doel een gevoel van ondernemerschap en genoeg welvaart te creëren zodat een huishouden zich kan verzekeren van de basis behoeften. Babati kan het benodigde raamwerk bieden voor dit project.”