Het bestuur

De SOL wordt bestuurd door een enthousiast team van vrijwilligers met een passie voor ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Gerrie Berben

Penningmeester: Ben Gerritsjans (gedeeld voorzitterschap)

Algemeen lid: Leen Capel (gedeeld voorzitterschap)

Algemeen lid: Elyse Mastenbroek

Algemeen lid: Pauli Bles


Beloningsbeleid

Het bestuur van de SOL ontvangt geen financiële bijdrage voor haar werkzaamheden voor de stichting. Al hun inzet gebeurt op vrijwillige basis.