Inkomsten en uitgaven

Financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017 van SOL en een toelichting hierop.

Financieel jaarverslag 2017

Inkomsten

SOL heeft in 2017 subsidie ontvangen van de gemeente Lingewaard. De inkomsten bestaan daarnaast uit een bijdrage van de Rotaryclub Arnhem Huissen voor Nakwa Secondary School en een bijdrage van WereldWinkel Huissen voor materialen voor Nakwa Secondary School.

Uitgaven

Nakwa Secundary School

In 2017 is de Nakwa Secundary School het hoofdproject van SOL. Voor de bouw van deze school is geld overgemaakt naar Babati.

Scholenproject

In 2017 zijn er geen kosten gemaakt voor Afrika projecten op basisscholen in Lingewaard.

Secretariaatskosten

Het grootste deel van onze uitgaven gaat naar de projecten in Babati. We geven ook een gedeelte van onze uitgaven aan onze doelstelling om in Lingewaard de bewoners bewust te maken van ontwikkelingssamenwerking en onze stichting. Onder de post secretariaatskosten vallen ook de administratiekosten.